در حال نمایش یک نتیجه

گلدان حصیری

تماس بگیرید
این مدل باتوجه به دست بافت بودن ممکن است اختلافی بین 3 الی 5 سانتی متر با ارتفاع و قطر